top of page

STANDARD INSTALLATIONER

Vad ingår i en standardinstallation?

LUFT/LUFT VÄRMEPUMP

 • Montering av innedel 

 • Montering av utedel 

 • Håltagning i trä eller tegelvägg (ej bränt tegel)
  (bränt tegel, leca, eternit, puts och timmer = separat offert)

 • Igångsättning för test av värmepump Instruktion till kund om handhavande 

 • Grovstädning 

 • Tätning av vägggenomföring 

 • Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump 
   

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP

 • Montering av innedel 

 • Montering av utedel 

 • 1 Håltagning/ar
  (per innedel) (max tjocklek 30 cm)

 • Igångsättning av pump (testkörning) 

 • Instruktion till kund om handhavande 

 • Grovstädning 

 • Tätning av vägggenomföring 

 • Bortforsling av emballage 

 • Urkoppling av befintlig värmeanläggning
  Material:

 • Rörlängd: utedel-innedel (max) 5 m

 • Täck kanaler 5 M

 • Rör och rördelar

 • Markstativ
  Elinstallation kan erbjudas (separat offert)

Förberdelser som kunden själv ansvarar för:
Grusa upp en yta 100x 80 där värmepump ska stå.
Plocka undan saker så att installatören har god framkomlighet.
Samt att alla nödvändiga tillstånd finns.

bottom of page